Ubezpieczenia

Co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdu?

Ubezpieczenie OC samochodu przede wszystkim rekompensuje straty powstałe w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego. Dotyczy to zarówno szkód osobistych, jak i majątkowych. Co ważne, ubezpieczenie OC związane jest z konkretnym samochodem, a nie jego właścicielem.
Wszyscy słyszeliśmy o tej polityce, ale czy wiemy, przed czym ona chroni? Dowiedz się, co obejmuje ubezpieczenie OC.

Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe, co oznacza, że ​​jego zakres jest określony przepisami prawa i jest taki sam w każdej firmie. Zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje „jeżeli właściciel lub kierujący pojazdem mechanicznym jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu, skutkującej śmiercią, uszkodzeniem ciała, nieporządku lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”

Co to oznacza w praktyce?

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego i kiedy zacznie obowiązywać? Krótko mówiąc, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdu obejmuje nas, jeśli wyrządzimy komuś krzywdę (osobistą lub mienie) w wyniku prowadzenia pojazdu. Co ważne, uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdu obejmują również uszkodzenia spowodowane wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu, załadunkiem i rozładunkiem, a także zatrzymaniem, parkowaniem lub parkowaniem. Kiedy zastanawiamy się, co obejmuje ubezpieczenie OC, czasami pomijamy te elementy.

Zastrzeżenia

Ważne jest, aby zrozumieć nie tylko, co jest objęte ubezpieczeniem OC, ale także jakie zdarzenia są wyłączone z jego ochrony. Zgodnie z art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez kierowcę właścicielowi samochodu, a także za szkody: w frachcie, paczkach lub bagażu przewożonym za opłatą; polegająca na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itp.; polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

Problem tego, kto korzysta z ochrony, wiąże się z pytaniem, co obejmuje ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC nie dotyczy jednego kierowcy, ale pojazdu. Zgodnie z art. 35 ustawy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej „obejmuje odpowiedzialność cywilną każdego, kto poruszając się pojazdem mechanicznym w okresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządził szkodę w związku z jego użytkowaniem”.

Równie ważne jest dbanie o własne straty.

Wiedząc, co obejmuje ubezpieczenie OC, powinniśmy rozważyć wykupienie opcjonalnego ubezpieczenia AC. Pokryjemy koszty naprawy własnego samochodu w Autocasco, nawet jeśli to my ponosimy winę w wypadku. Ochrona AC może również obejmować automatyczną ochronę przed kradzieżą.

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/