Ubezpieczenia

Czym jest szkoda całkowita

Szkoda całkowita to pojęcie, które pojawia się w przypadku kolizji drogowych, w związku z wypłata ubezpieczenia z OC. Czym tak właściwie jest szkoda całkowita? I co jej stwierdzenie oznacza dla właściciela pojazdu?

Czym jest szkoda całkowita?

O szkodzie całkowitej mówi się wtedy, gdy podczas wypadku uszkodzenia pojazdu są na tyle duże, że koszty jego naprawy są znacznie wyższe niż wartość pojazdu. Co ważne, wartość pojazdu oraz koszty naprawy ustalane są na dzień, w którym szacowana jest likwidacja szkody. Co ważne, o likwidacji szkody mówi się zarówno w kontekście ubezpieczenia OC, jak i AC.

Kto podejmuje decyzję o klasyfikacji szkody?

Ocena uszkodzenia pojazdu, a także jego wycena prowadzona jest przez rzeczoznawcę, który dokładnie sprawdza opłacalność naprawy. Na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej przez rzeczoznawcę ustalana jest rozległość szkody oraz szacowany koszt naprawy. Zdarza się, że w niektórych sytuacjach korzystniejszym wariantem dla ubezpieczyciela jest uznanie szkody całkowitej i wypłata odszkodowania.

Próg opłacalności ustalany jest w zależności od wartości auta. W przypadku AC próg opłacalności określa się na pułapie 70%. Jeżeli koszty naprawy przewyższają 100% wartości auta, to może być orzeczona szkoda całkowita również z OC.

W praktyce podjęcie decyzji o szkodzie całkowitej oznacza, że uzyskasz odszkodowanie, w wysokości różnicy pomiędzy wartością, jaką pojazd miał w chwili wypadku oraz wartości wraku samochodu po szkodzie. Wysokość odszkodowania ustalana jest najczęściej w oparciu o katalog napraw, jakim dysponuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

Zobacz również:

Homologacja butli LPG

Jak sprawdzić czy auto nie jest kradzione

Ile czasu na ubezpieczenie auta po zakupie

Małe tablice rejestracyjne

Zdjęcia do autocasco

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/