Ubezpieczenia

Konsekwencje braku ważnego OC

Ciągłość polisy OC jest bardzo ważna. Jeśli właściciel dopuści do sytuacji, w której wystąpi przerwa w ubezpieczeniu, wówczas naraża się na określone konsekwencje. W Polsce trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której wystąpi przerwa w ubezpieczeniu, ponieważ posiadana polisa przedłuża się w sposób automatyczny, a sytuacji, w których tak się nie stanie jest naprawdę niewiele.

Kiedy OC nie przedłuża się automatycznie?

Sytuacji takich jest naprawdę niewiele, a jedną z nich, najczęściej spotykaną jest nie przedłużenie polisy po poprzednim właścicielu. Wygaśnięcie polisy następuje obecnie automatycznie, a na nowym właścicielu spoczywają obowiązki przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy.

Zdarza się też, że polisa zostanie zerwana przez firmę ubezpieczeniową, ponieważ dotychczasowy właściciel rażąco naruszał warunki umowy unikając opłaty za polisę. Jeśli właściciel zalega z płatnościami, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku kontynuowania umowy ubezpieczenia.

Wypadek! Co, jeśli nie masz OC?

Jeśli nie masz ważnego OC, to Twój pojazd nie ma prawa, aby poruszać się po drogach publicznych. Gorzej, jeśli w czasie przerwy w OC doszło do kolizji, co w takiej sytuacji? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wywiąże się z obowiązku i pokryje wartość spowodowanej szkody. Ale w przypadku braku OC zostaniesz wezwany do zwrotu środków, jest to tzw. regres ubezpieczeniowy. Ale to nie wszystko. Gdy dojdzie do stwierdzenia, że nie wywiązałeś się z obowiązku, to musisz liczyć się z naprawdę dotkliwa karą finansową.

 

Zobacz także:

Ubezpieczenie samochodu

OC na miesiąc
ubezpieczenie auta na angielskich tablicach
Kalkulator OC bez podawania danych osobowych
Ubezpieczenie OC na raty

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/